Dijital Pazarlama ve Satış | Eticaretyap Akademi

Dijital pazarlama ve satış hakkında çok fazla bilgi bulunabilir. Bu sektörde teknolojik gelişmeler çok hızlı gerçekleşmekte; çok fazla gelişme ve yenilik yaşanmaktadır. Tüketici davranışları da neredeyse her dakika değişmektedir. Örneğin; bugün popüler olan bir uygulama gelecek ay işe yaramayabilir. Tüm bunlar e-ticaret işletmeleri ve dijital pazarlamacılar için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Bir yandan da tüm bu değişikliklere ayak uydurmak gerekmektedir. Dijital pazarlama ve satışın ne olduğunu anlamak için online stratejilerde odaklanılması gereken farklı dijital pazarlama kanallarını ve uygulamalarını anlamak gerekir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama; teknolojik araçlarla tanıtımlar, reklamlar ve nihayet satış yapmaktır. Başka bir tanıma göre de, “bir veya daha fazla elektronik teknolojiyi kullanarak bir markayı veya ürünü tanıtmak için kullanılan bir pazarlama alt kümesi” şeklindedir. Hedef, tüketicileri etkilemektir. E-ticarette dijital pazarlama; online satış hedeflerine ulaşmak için zaman ve para gibi kaynaklar ayırma sanatıdır. Ölçülebilir bir pazarlama sistemi sunan dijital pazarlama, ürün veya hizmeti müşterilere ulaştırmak için halkla ilişkilerden satışa kadar çeşitli disiplinler içeren bütüncül sistemlerdir. Dijital pazarlama stratejileri doğru uygulandığında e-ticaret platformlarının satış hedeflerine hizmet eder.

Dijital Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Farkları Nelerdir?

Dijital pazarlamayı geleneksel pazarlama uygulamalarından ayıran özellikler şunlardır;

 • Dijital pazarlama uygulamaları ölçülebilir; faaliyetlerin verimliliği ve etkinliği analiz edilebilir.
 • Reklam verenler, herhangi bir revizeyi anlık olarak yaptırabilir.
 • Bir tanıtım veya reklamın faydaları analiz edilebilir; harcamanın marjinal etkisi görülebilir.
 • Geleneksel pazarlamaya oranla daha düşük bir maliyeti vardır.
 • Minimum maliyetle maksimum verim elde edilebilir.
 • Tanıtım ve reklamların hedef kitlesi seçilebilir; daha geniş bir kitleye ulaşılabilir.
 • Farklı kanallardan aynı amaca yönelik çalışmalar hedeflenebilir.

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret

Dijital pazarlamanın olağanüstü bir gücü vardır. Milyonlarca kullanıcıya saatler içinde, birkaç tıklama ile ulaşılabilir. E-ticaret platformları için çok sayıda pazarlama ve satış uygulaması kullanılır ve bunlar eşsiz fırsatlar sunar. Dijital pazarlamada her yıl yeni teknolojiler tanıtılmaktadır. Bu teknolojilerin bazıları başarısız olurken, diğer bazıları da dijital pazarlama stratejilerinin bir parçası haline gelmektedir.

Kullanıcılar dijital içerikleri artık sadece otururken tüketmemektedir. Hareket halindeyken veya herhangi bir görev yaparken de içerik tüketilebilmektedir. Online platformlar insanların geleneksel medya alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Örneğin; televizyonlar artık eskisi kadar izlenmezken, online radyolar ve müzik uygulamaları, geleneksel radyolara ilgiyi azaltmıştır. Geleneksel gazetelerin yerini online haber siteleri ve uygulamaları almıştır. Dev reklam panolarından ziyade küçük bir ekrandaki reklam içeriği daha çok ilgi çeker hale gelmiştir.

İşte bu noktada “dijital pazarlama ve satış” öğeleri devreye girmektedir. Günümüzde artık potansiyel müşterilere ulaşmanın ve ürünleri pazarlayabilmenin tek yolu, dijital pazarlamanın farklı kanallarını kullanmaktan geçmektedir.

E-Ticaret Kullanılan Dijital Pazarlama ve Satış Kanalları

 • Stratejik İçerik Yönetimi: Web sitesi içeriğini yönetmeye odaklanan sistemler bütünüdür. Site içi yazılımlar, uygulamalar, tasarım, düzenleme, arşivleme, yayınlama ve gözden geçirme gibi alanlardan sorumludur.
 • Doğru Fiyatlandırma: Satışları ve kârı en üst düzeye çıkarmak üzere rekabette öne çıkmak için uygulanan fiyatlandırma stratejileridir.
 • E-Ticaret Kampanya Yönetimi: E-ticaret sistemlerinde satış hedeflerine hizmet eden kampanyaların planlanması, kurgulanması ve uygulanmasını içeren yönetsel bir süreçtir.
 • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): E-ticaret sitesinin arama motorları için optimize edilmesidir. Hem site içi hem de site dışı SEO çalışmaları, arama motoru algoritmalarına göre ayarlamalar yapmaktır. Çok farklı SEO uygulamaları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi SEO uyumlu özgün içeriklerdir.
 • Sosyal Medya Pazarlaması: Bir ürün veya hizmeti pazarlamak için sosyal medya platformlarını kullanmaktır. Sosyal medya ağlarında içerik oluşturmayı ve paylaşmayı içeren internet pazarlama yöntemidir.
 • Influencer Marketing: “Etkileyici pazarlaması” anlamındadır. Sosyal medya platformlarında yüksek takipçi sayısına sahip etkileyicilerin (influencer), ürünlerle ilgili video veya fotoğraf içeriği hazırlaması; bu ürün, hizmet ya da marka hakkındaki deneyimlerini takipçileri ile paylaşmasıdır.
 • Ticaret Hedef Kitle Analizi: Ürün ve hizmetlerin pazarlanacağı hedef kitleyi belirleme sürecidir. Bu süreçte hedef kitlenin alışveriş davranışları ve demografik bilgileri gibi veriler kullanılır.
 • Ürün Kategorisinin Belirlenmesi: E-ticaret dijital pazarlama ve satış stratejileri çerçevesinde ciroya girdi sağlayacak ürünleri döneme veya mevsimsel dağılıma göre kategorize etme ve ön plana çıkarma stratejileridir.
 • Dönüşüm Optimizasyonu: E-ticaret sitesinin mevcut müşterilerinin daha fazla gelir elde etmek üzere alışveriş davranışlarını daha iyi anlamak, onlara daha iyi deneyimler sunmaktır.
 • Dönüşüm Oranı: Dönüşüm oranı, e-ticaret firmalarının başarı oranını ortaya koyan önemli bir veridir. E-ticaret sitesini ziyaret eden ve sitede çeşitli aktiviteler (örneğin sipariş verme) gerçekleştiren kullanıcıların toplam kullanıcılara yüzdesel oranıdır.
 • Tüketiciyi Anlamak (Design Thinking): Müşteri deneyimini her şeyin üstünde tutmaktır. Web sitesinde vakit geçirme, alışveriş sepetine ürün ekleme ve satın alma işlemini tamamlama olasılığını artırmak amacıyla “tüketiciyi anlama” stratejileridir.
 • Görüntülü reklamlar (banner, pop-up vb.): Web sitelerinde çeşitli ölçülerde tasarlanan reklam öğeleridir. Banner, siteyi görsel açıdan zenginleştirir ve satışlara olumlu etkisi vardır. Hareketli bannerlarla ürünün görünürlüğü artırılabilir. Banner kullanımında dünya genelinde bazı standartlar belirlenmiştir. Pop-up reklamlar ise, online reklamcılık biçimlerinden biridir. Açılır pencere çeklinde sunulan bu görsel reklamcılık türü, ürünü ön plana çıkarır. Genellikle küçük bir pencere şeklindeki grafiksel kullanıcı arayüzünü görüntüleme alanı olarak sunulur.
 • Arama Motoru Pazarlaması (SEM): Arama motorlarındaki ücretli arama sonucu reklamlarıdır. Sponsorlu sayfalar, arama sonuçlarının en üstünde yer alır. Arama sonuçlarında ürünü ya da web sitesini hedef kitleye ulaştırma imkanı verir.
 • Satış Ortaklı Pazarlama (Affiliate Pazarlama): Ürün, hizmet, web sitesi ya da işletmenin reklamını yaparak, her satıştan komisyon kazanma şeklinde uygulanan bir pazarlama yöntemidir. Bu pazarlama türünde bir ortak, bir tüccarın ürünlerinin reklamını yaparak para kazanır. Ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilir.
 • Anahtar Performans Göstergesi (KPI): Key Performance Indicators (KIP), dijital pazarlama yöntemlerinin kullanımının e-ticaret faaliyetine etkisini ölçer. Örneğin; e-posta kullanılarak yürütülen bir pazarlama faaliyetinin etkinliği; e-postaların açılma oranı, tıklanma oranı, iletilen e-posta sayısı ve yatırım getirisi gibi göstergelere bakılarak anlaşılabilmektedir. KPI, işletmelerin belirledikleri hedefler doğrultusunda mevcut durumunu anlık değerlendirebilmektedir. “Firmaların anlık performansını ölçme” olarak da tanımlanabilen KPI, satış, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi alanlar için kullanılabilir.