E-ticarette Hedef Kitle Analizi Yapmak | Eticaretyap

E-Ticaret Hedef Kitle Analizi

E-ticaret siteleri genellikle niş pazarlara odaklanır. Belirli bir ürün, hizmet veya fikir için piyasa boşluklarını tanımlayan e-ticaret girişimleri başarılı olmuştur. Kendilerini bu niş ürün veya hizmetleri sağlamada lider olarak sunarlar. Niş ürünler ve hizmetler, niş ilgi alanlarına sahip bir kitlenin varlığı anlamına da gelir. Bu nedenle, elektronik ticarette doğru kitleyi belirlemek esastır. Bu kitleyi bulmak ve çekmek zor bir süreçtir.

Hedef Kitle Nedir?

Hedef kitle bazen son kullanıcı olabilir; ancak son kullanıcı her zaman kitle olarak kabul edilemez. Örneğin; bir bebek ürünü için hedef kitle bebeklerdir; ancak ebeveynlere itiraz etmek gerekir. Bir hediye ürününün hedef kitlesi hem sunulacak kişi hem de onu sunacak kişilerdir. Bu nedenle, pazarlama kampanyalarında hedef kitle yalnızca son kullanıcı olarak düşünülmemelidir. Şirketlerin ürünlerini satmak için hedef kitleyi etkili bir şekilde hedeflemesi gerekir. Bunun için isteklerini ve ihtiyaçlarını anlamalıdırlar.

Hedef Kitleyi Tanımlama

Pazarlama kitlesinin iş için kim olduğunu bilmeden, ürün ve hizmetleri etkin bir şekilde pazarlamak mümkün değildir. "Ortalama pazarlama" yoktur. Sosyal ağlardaki her bir reklam, her içerik veya her yayın diğerlerine göre ilginç olmalıdır. Hedef kitleyi tanımlarken, sunulan ürün veya hizmetlerle ilgilenebilecek kişilere odaklanılmalıdır. Örneğin; Orta yaşlı insanlara hitap eden genç bir kitleye ürün sunmak zaman kaybıdır ve gereksiz maliyetlere neden olacaktır.

Yeni modaya uygun hedef kitle tekniklerinin kullanılmaya başlanmasıyla pazarlama maliyetleri giderek artmaktadır. Birçok şirket; satışların, dönüşümlerin ve kârların artırılmasında etkili olmayacak pazarlama masraflarını karşılayamaz. Başka bir deyişle, pazarlama bütçelerini akıllıca harcamaya ihtiyaç vardır.

E-Ticaret Hedef Kitlesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

*Hedef kitleyi analiz etmeden önce, ürün tüm detaylarla belirlenmeli, daha sonra hedef kitle incelenmelidir.

*Sağlanan ürün ve hizmetlere kimin ihtiyaç duyduğu veya hedef kitleye hangi değerleri kattığı araştırılmalıdır.

*Hedef kitle, ilgilerini, takip ettikleri sitelerde ve hangi sosyal platformlarda aktif olduklarını belirlemelidir.

*Faaliyetleri herhangi bir ticari platformda rakiplerin faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmelidir; içerik ve pazarlama planları buna göre oluşturulmalıdır.

*Müşteri hedef kitleyi analiz ettikten sonra bir müşteri profili oluşturulmalı ve hedef kitle demografik ve psikografik bilgilerle tanımlanmalıdır.

Bu nedenle; E-ticaret veya çevrimiçi pazarlarda satış yapmak yalnızca ürün veya hizmet sunmakla ilgili değildir. Ürünün reklamını yapmaya, hedef kitleyi analiz etmeye ve tanımlamaya ve son olarak ürünü hedef kitleye ulaştırmak için kanalları tanımlamaya ihtiyaç vardır.