E-Ticaret Sitesinde Yapılacak Entegrasyonlar

E-ticaret entegrasyonları, ürünlerin müşterilere daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılmasına olanak tanır. Entegrasyonlar, iş gücü verimliliğini artırırken, iyi bir hizmet sunmanın da yoludur. E-ticaret sitesi kurulurken entegrasyonların öncelikle dikkate alınması gerekir. Online pazaryerleri, muhasebe ve sosyal medya gibi entegrasyon türleri, e-ticaret sitelerinin olmazsa olmazları arasındadır.

E-Ticaret Entegrasyonu Nedir?

“Entegrasyon”; “bütünleşme” ve “uyum” anlamlarını içeren bir terimdir. E-ticaret ekosisteminde iki farklı platformun birbirine entegre edilmesi anlamında kullanılır. E-ticaret sistemleri için tasarlanan entegrasyonlar, web sitesine işlevsellik kazandırır. E-ticaret sitelerinde yapılması gereken entegrasyonların amaçlarından biri, aynı ürünün farklı platformlarda satışa sunulmasıdır. Bu sebeple entegrasyonlar rekabet avantajı sağlar.

Güçlü e-ticaret işletmeleri, entegrasyon süreçlerine önem vermektedir. Sipariş yönetiminden müşteri desteğine, ürün pazarlamasından muhasebe sistemlerine kadar tek bir platformdan ne kadar çok görev yönetilebilirse ve diğer işlemler ne kadar güçlü olursa e-ticaret sitesi o kadar başarılı olur. Sonuçta entegrasyon süreçlerinin odaklandığı önemli iki şey; ürünler ve müşterilerdir.

E-Ticaret Sitesinde Hangi Entegrasyonlar Yapılır?

E-ticaret sistemleri, dijital çağa ayak uydurmaya çalışan sektörler için vazgeçilmez araçlardır. Online mağazacılığın hedeflerine hizmet eden bu araçlar, hedef kitleye ulaşmak ve ürün veya hizmet satışlarını gerçekleştirmek için önemli işlevler görür. E-ticaret ekosistemi içinde yer alan entegrasyonlar, satışları kolaylaştırır, müşteri memnuniyeti sağlar ve markaya prestij katar.

E-ticaret sitelerinde bulunması gereken en önemli e-ticaret entegrasyonları şunlardır;

Online pazaryeri entegrasyonu: Online pazaryerleri entegrasyonu, farklı pazaryerleri arasında entegrasyon sağlayan bir sistemdir. Pazaryerleri arası veri alışverişi için yazılımların sunulduğu bir entegrasyondur.

Muhasebe entegrasyonu: Muhasebe sistemlerinde kullanılan satış, CRM, faturalandırma, stok ve cari hesap gibi konuları da içeren muhasebe programlarının e-ticaret sitesine entegre edilmesidir. Muhasebe sistemlerinin entegrasyonu, iş sürekliliği ve zamandan tasarruf sağlar.

Ödeme sistemi entegrasyonu: E-ticaret sitelerinin en önemli fonksiyonlarından olan ödeme sistemi entegrasyonu, çeşitli ödeme yöntemlerinin tüketicilerin kullanımına sunulmasıdır. Daha kolay satış yapmayı sağlayan ödeme sistemi entegrasyonu, ödeme platformlarının sunduğu özelliklere göre farklılık gösterebilir.

Geliştirici araç entegrasyonu: Geliştirici araçlar, e-ticaret sitesinin dijital pazarlama süreçlerine katkı sunar. Bu entegrasyon ile geliştirici araçların farklı özellikleri e-ticaret sitesinin özellikleri ile bütünleştirilir.

Dijital pazarlama entegrasyonu: Ürün veya hizmetlerin sadece e-ticaret sitesinde sergilenmesi yeterli değildir. Bu sebeple dijital pazarlama stratejilerinin ve araçlarının kullanılması önemlidir. Ürünlerin sosyal medyada tanıtılması, dijital reklam ve tasarım hizmetleri ile satış hedeflerine yaklaşmak mümkündür. Sosyal medya hesapları entegrasyonu, Google Adwords ve Analytics entegrasyonu, dijital reklam sistemleri entegrasyonu gibi birçok araç, dijital pazarlama entegrasyonu çerçevesinde değerlendirilir.

Lojistik entegrasyonu: E-ticaret sitesinde stokları ve kargo firmalarını da içeren lojistik entegrasyonlar önemli bir başlıktır. Siparişlerin otomatik olarak sisteme kaydedilmesi, kargo takip kodlarının otomatik olarak işlenmesi, otomatik stok düşülmesi ve diğer platformlardaki stokların otomatik olarak güncellenmesi gibi konuları içine alan lojistik entegrasyonu, siparişlerle ilgili raporlamalara da imkan tanır.

Müşteri destek entegrasyonu: Canlı sohbet ve yardım masası gibi entegrasyonlar, potansiyel müşteriler için önemli uygulamalardır.

Diğer entegrasyolar: E-ticaret platformlarının özelliklerine göre kullanılabilecek diğer entegrasyonlar da şunladır;

⦁ Analytics entegrasyonları

⦁ Envanter entegrasyonları

⦁ E-posta otomasyonu entegrasyonu

⦁ Pazarlama otomasyonu entegrasyonu

⦁ SEO ve blog entegrasyonları

⦁ Yapay zeka entegrasyonu

⦁ Fiyat karşılaştırma entegrasyonu

⦁ Site içi arama entegrasyonu

⦁ Derecelendirme entegrasyonu

⦁ Geri bildirim entegrasyonu

E-ticaret Sitesinde Entegrasyonların Avantajları

E-ticaret sitesinde ekosistemin önemli entegrasyonlarının kullanılması bir takım avantajlar sağlar. Online mağazada tüm entegrasyonlar benzer şekilde işlev görür. Entegrasyonlar sayesinde e-ticaret altyapında birçok işlem ve uygulamalar arasındaki veri alışverişi, otomatik olarak gerçekleşir.

Entegrasyonların avantajlarından bazıları şunlardır;

Otomatik sınıflandırma: Müşterilerin etkileşimde bulunduğu kullanıcı arabirimine dinamik ve aktif bir yapı kazandırır. Örneğin; müşterinin doldurduğu bir kayıt formundaki veriler sunucudan pazarlama sistemine otomatik olarak aktarılır. Bu işlem, ziyaretçiyi otomatik olarak demografik özelliklere, göz atma ve satın alma davranışına göre sınıflandırır.

Hataları azaltma: Sipariş numarası yazma, nakliye adresleri ve e-postalar gibi işlemler için manuel veri girişlerinin elle yapılması hem zaman alır hem de hatalara açıktır. Entegrasyonlar sayesinde bu hatalar önemli ölçüde azalır.

Maliyet tasarrufu: Entegrasyonlar ciddi oranda maliyet tasarrufu sağlar. Manuel veri girişi için personel istihdam etmeye gerek kalmaz. Siteye gelen siparişler gerçek zamanlı olarak uygulamalar arasında otomatik olarak aktarılır. Örneğin; envanter güncellenir; onay e-postaları gönderilir; müşteri bilgileri CRM'ye aktarılır, satış verileri muhasebe platformuna gönderilir. Bu, hem işçilik hem de operasyonel maliyetleri azaltır, kârlılığı artırır.

Müşteri hizmetleri: E-ticaret sitesinde sadece ürün ve hizmetler değil, deneyimler de satılır. Kullanıcı deneyimi; güçlü site özellikleri, site performansı, pazarlama stratejileri ve kişiselleştirme gibi özelliklerle üst seviyede gerçekleşir. Sipariş takibi, canlı sohbet, veri tabanı entegrasyonu ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi süreçler, müşterinin deneyimine katkı sunar ve marka bağımlılığını olumlu etkiler.

Ölçeklenebilirlik: Entegrasyon, tüm satış kanallarından gelen siparişleri, ölçeklenebilir tek bir platforma dönüştürür. Siparişler için ekstra kaynak satın almadan tüketici talebini karşılamayı sağlar. Ayrıca, operasyonel verimliliği riske atmadan marka görünürlüğünü ve satış fırsatlarını artırmak için online pazaryerlerini sisteme eklemeye fırsat verir.

Operasyonel verimlilik: E-ticaret işletmeleri hem saha içinde hem de saha dışında sorunsuz deneyimler sunmak zorundadır. E-ticaret entegrasyonları, saha içinde ve saha dışında karmaşık ve pahalı sistemler yerine operasyonel verimlilik içeren süreçler sağlar.