Global İçerik Yönetimi Nedir? | Eticaretyap Akademi

Global İçerik Yönetimi

Global pazarlarda işletmeler, tek bir mesaj vasıtasıyla tüm bölgeye hitap edeceklerini ve bu şekilde pazarda yollarına devam edeceklerini düşünebilirler. Çünkü bu durum, marka tutarlılığı ve pazarda bütünleştirici bir unsur olarak düşünülmektedir. Ancak pek çok pazarda iş yapabilen global ölçekteki şirketler bile küresel bir anlayışı tam manasıyla sergilemek konusunda yetersiz kalabilmektedir. Tam da bu noktada global içerik yönetimi ve stratejisi devreye girmektedir.

 Global İçerik Stratejisi Nedir?

Global içerik stratejisi nedir denilecek olursa genel anlamda;insanlar tarafından tüketilen tüm içeriği kaynak ya da merkez dışındaki dillerde yönetmek için kullanılan bir yapıdır cevabı verilir. Bu strateji; içeriğin yerelleştirilmesi ve içeriğin kalitesinin tüm dillerde eşit bir şekilde olması gibi unsurları barındırmaktadır.

Global pazarlarda;

  • Tüketicilerin, kendi dillerinde müşteri desteği aldıkları vakit ürünü satın alma olasılıkları yükselmektedir.
  • Tüketiciler, ürünün bilgilerine kendi dillerinde erişimin, fiyattan daha önemli bir konu olduğunu düşünmektedir.
  • Küresel pazarlarda online bir şekilde alışveriş yapmakta olan tüketicilerin birçoğu sadece kendi dillerinde online hizmet veren platformlardan ürün veya hizmet satın almayı tercih etmektedirler.
  • İnternet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu, her zaman kendi dillerinde bir web sitesini ziyaret etmeyi yeğlemektedir.

Global işletmeler açısından çok önemli bir unsur olan içeriklerin global sisteme ayak uydurabilen, yerelleştirmeye açık, farklı kültür ve alışveriş eğilimlerine sahip müşterilere erişebilir bir şekilde planlanması ve uygulanması gerekir.

Global İçerik Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Global pazarlara hitap etmek isteyen işletmeler açısından önceden oluşturulmuş içeriklerin global pazarlara adapte edilmesi bir hayli zor olmakta ve yüksek maliyetler içermektedir. Pek çok firma daha önce içerik oluşturma aşamasını tamamladığından sonradan böyle bir işe giriştiğinde daha fazla bir harcama ile karşılaşmaktadır ancak bu elzemdir.

Global içerik yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Global içerik yönetiminde en önemli aşama; yerelleştirilecek ya da çevrilecek içeriğin kapsamını değerlendirme ve anlamadır.
  • İçeriklerin nerede hazırlanacağı, kimin bu içerikleri denetleyeceği ve nerede saklanacağı konuları ayrıntılı değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
  • İçeriklerin yönetilmesi amacıyla kaliteli içerik düzenleme araçları edinilmelidir. Bu araçlar, çeviri ekibinin kullanımına açık olmalı ve her zaman erişilebilir bir şekilde bulunmalıdır. Ayrıca, içeriklerin nasıl tercüme edildiği izlenmelidir.