Global Lojistik Süreçleri | Eticaretyap Akademi

Global Lojistik Süreçleri

Lojistik firmaları tüm dünya üzerinde çok yüksek seviyede popüler olup global lojistik süreçleri artık tüm dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Bunun en büyük sebebi olarak e-ticaretin artması görülebilir. E-ihracatta lojistik çözümler tek başına yeterli görülmemektedir. Hedef pazarda çözüm üretmesi beklenen lojistik paydaşlara ihtiyaç bulunmaktadır.Gümrük kabulden depolamaya ve dağıtıma kadar tüm lojistik hizmetinde çözüme yönelik paydaşlarla anlaşmalar yapmak, e-ihracat girişiminde başarının anahtarı olmaktadır.Lojistik süreçlerinde ürünlerin online olarak takip edilebilmesi de önemli bir husustur.

   Türkiye’de faaliyette olan lojistik firmalarına yönelik 2018 yılında e-ihracat çözümleri bağlamında Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) uyumluluğu için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.Bu bağlamda, uyumluluk şartlarını yerine getirmekteolan lojistik firmaları gerekli izinleri almıştır.

   3 Aralık 2016 yılında yayımlanan Gümrük Genel Tebliğidoğrultusunda karayoluyla hızlı kargo taşımacılığı da ETGB kapsamındadır.Bu çerçevede, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan lojistik firmaları, farklı kategorilerde yer alan ürünlerin yurt dışına çıkartılması ve son tüketiciye ulaştırılması amacıyla yatırım yapmaya devam etmektedir.Türk lojistik firmalarının yurt dışında bulunan firmalarla yaptıkları işbirlikleri ve anlaşmalar çerçevesinde gönderilerin ucuz ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaştırılması sağlanabilmektedir.

 E-İhracat Lojistik Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

E-ihracat lojistik süreçleri yurt içindeki lojistik süreçlere göre daha zorlu ve kapsamlı olabilmektedir. Lojistik sektöründe yer alan firmalar için çeşitli araçlar ve şirketler hizmet vermektedir. Lojistik süreçlerine ilişkin kalite, fazlasıyla rekabetçi olan piyasada e-ticaret firmalarına belirgin avantaj sağlamaktadır. Piyasada sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen e-ticaret firmaları hızlı ve yeniliğe açık lojistik firmalarıyla iş birliğine giderek sorunlara daha yerinde ve hızlı çözümler getirebilirler.

E-ihracat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • E-ihracat şirketinin hedef pazarda rekabet edebilmesi için elektronik lojistik alanındaki gelişmeleri ve trendleri yakından takip etmesi son derece mühimdir.
  • Dijital ödeme yöntemlerini desteklemekte olan lojistik süreçleri, e-ihracat süreçlerine optimize edilerek uyarlanmalıdır.
  • Lojistik süreçleri, hedef pazarda yer alan müşterilerin teslimat tercihlerine göre belirlenmelidir.
  • Müşterilerin isteklerine uygun lojistik yazılımları tercih edilmelidir.
  • Her aşamada teslimat süreci otomasyonu mümkün bir hale getirilmelidir.
  • Lojistik sürecini oluşturan ekiplerin, alanında uzman kişiler arasından kurulması gerekir.