Global Marketing

Global Marketing

Türkçeye küresel pazarlama olarak çevrilen global marketing, bir firmanın uluslararası pazarlarda ürünlerinin satılması amacıyla pazarda planlama, üretim, yerleştirme, yerelleştirme ve tanıtma gibi gerekli bütün süreçleri içeren kapsamlı bir kavramdır.

Yakın zamana kadar küresel pazarların baş aktörü, büyük işletmeler olmaktaydı. Ancak internetin son derece yaygın hale geldiği ve dünya üzerindeki pek çok insanın bir tıkla istediğine ulaştığı günümüzde artık küçük işletmeler de sesini duyurabilmekte; dünyanın her köşesindeki müşterilerine rahatça ulaşabilmektedir.

Dünya üzerindeki birçok firma kendi iç pazarında zaman zaman sorunlar yaşayabilmekte; yeni pazar arayışlarına girebilmektedir. Böyle durumlarda küresel pazarlar imdada yetişmekte; her büyüklükte firma böyle bir pazar içerisinde ticari olarak şansını denemektedir. İnternetin bu denli yaygınlaştığı ve tek tıkla her şeye ulaşılabildiği bu dönemde her ürün için küresel pazarlarda alıcı bulabilmek mümkün hale gelmiştir.

Küresel Pazarlamanın Önemi

Her sektörden ve büyüklükten firmanın küresel pazarlarda yer almaya çalıştığını düşündüğümüzde; küresel pazarlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır. Pazarlama demek; tüketicinin neye ihtiyacı olduğunu doğru bir şekilde belirlemek ve o doğrultuda fiyat belirleyip tüketicinin karşısına çıkmaktır. Sonrasında üretim aşaması ve satış süreçleri devreye girmektedir. Küresel pazarlama, tam da bu süreçleri kapsayan pazarlamanın önemli parçalarından biridir. Örnek vermek gerekirse otomobil, gıda ve iletişim ürünleri dünya üzerinde çok büyük küresel satış hacmine sahip olup tüketicilerden fazlasıyla rağbet görmektedir.

Başka bir açıdan bakıldığında küresel pazarlama, çok çeşitli ürün ve fırsatlar içermektedir. Bu nedenle müşteri profilini teke indirgemek neredeyse imkansızdır. Küresel bir işletme, farklı bölgelerde icra etmiş olduğu ticaretinde her bir bölge için birden fazla profil geliştirmelidir. Dünya üzerindeki her potansiyel müşteriye bu şekilde kolay ulaşabilme imkanı mevcut olduğundan işletmeler büyük düşünmek ve ona göre planlamalar yapmak durumundadır.

Küresel Pazarlamada Dikkat Edilmesi Gereken        Hususlar

Küresel pazarlamada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Her pazara yönelik o pazara özgü ayrı bir strateji geliştirmelidir. Bu stratejiler, pazarın diline ve kültürüne uygun olmalıdır.
  • Farklı bir fiyatlandırma stratejisi uygulamak gereklidir.
  • Teknolojik ve lojistik altyapı modern çağın gereklerine uygun olarak tasarlanmalı ve yönetilmelidir.