Güncel Pazaryeri Komisyon Oranları Nelerdir (2022) | EticaretYap

GittiGidiyor e-ticaret entegrasyonu, ürün ve hizmetlerinizin hu0131zlu0131 bir u015fekilde geniu015f kitlelere ulau015ftu0131ru0131lmasu0131nu0131 sau011flayacak bir pazaryeri modülüdür. Entegrasyondan bahsetmeden önce "Neden GittiGidiyor E-ticaret Entegrasyonu ?" sorusunu yanu0131tlamakta fayda var. Öncelikle GittiGidiyor, Türkiyenin ilk online pazaryeri olmasu0131ndan dolayu0131 sektörün önemli pazaryerleri arasu0131nda sayu0131lmaktadu0131r. E-ticaretin sau011fladu0131u011fu0131 imkânlaru0131 güvenli alu0131u015fveriu015fe olanak sau011flayan Su0131fu0131r Risk Sistemi ile kullanu0131cu0131laru0131na sunan platformun, günümüzde 117 bin satu0131cu0131su0131 ve 33 milyon kayu0131tlu0131 kullanu0131cu0131su0131 bulunmaktadu0131r. Uzun yu0131llardu0131r faaliyetlerini sürdüren GittiGidiyor, Türkiye'nin en çok tercih edilen alu0131u015fveriu015f sitelerinden birisidir. Kullanu0131cu0131laru0131n ihtiyaç duyduu011fu her kategoriden satu0131u015f yapu0131lmasu0131 imkanu0131nu0131 sunan firma bau015flu0131ca; Elektronik, dekorasyon, kozmetik, anne bebek ürünleri, moda, süpermarket gibi toplam 50 kategoriden milyonlarca ürünü kullanu0131cu0131laru0131yla buluu015fturmaktadu0131r. Ayru0131ca firma eBay çatu0131su0131 altu0131nda kurulduu011fu için ülkemizde üretilen ve satu0131lan ürünlerin global çapta satu0131u015fa sunulmasu0131nu0131 sau011flu0131yor.

rn

GittiGidiyor pazaryeri üzerinden 190 ülkeden 185 milyon aktif kullanu0131cu0131ya ulau015fu0131lu0131yor. Bu nedenle evde ürettiu011fini satmak isteyenler, kendi internet sitesindeki ürünleri geniu015f hedef kitlelere ulau015ftu0131rarak satu0131u015flaru0131nu0131 artu0131rmak isteyenler için GittiGidiyor pazaryeri, büyük markalarla aynu0131 platformda mau011fazanu0131zu0131 görünür ku0131larak sizlere büyük fu0131rsatlar sunuyor. Milyonlarca kayu0131tlu0131 kullanu0131cu0131ya sahip bu geniu015f platformda siz de firmanu0131zu0131n bilinirliu011fini, ürün ve hizmetlerinizi kullanu0131cu0131larla buluu015fturmak istiyorsanu0131z GittiGidiyor entegrasyon modülü ile tüm hedeflerinizi gerçekleu015ftirebilirsiniz. Ülkemizin öncü e-ticaret sitesi olan GittiGidiyor'un 20 yu0131lu0131 au015fku0131n tecrübesiyle eticaret sitenize sadu0131k müu015fteriler kazanabilirsiniz. Firmanu0131z ister sektörde yeni olsun, ister uzun yu0131llar sektörde faaliyet gösteriyor olsun, pazaryeri entegrasyon modülü ile kendi hedef kitlenizi hu0131zlu0131ca bularak satu0131u015flaru0131nu0131zu0131 katlayabileceu011finizi söylemek mümkün.

rn

gittigidiyor-entegrasyonu-nedir

rn

Pazaryeri E-ticaret Entegrasyonu Nedir, Ne u0130u015fe Yarar?

rn

Pazaryeri entegrasyonu, eticaret firmalaru0131nu0131n sektöründe lider olan bir bau015fka pazaryeri ile hatta birden fazla pazaryeri ile entegrasyon sau011flayarak ürünlerini bu platformlardan da satu0131u015fa sunabilmesidir. Pazaryerleri entegrasyonuna sahip olmak için firmalar bir yazu0131lu0131m u015firketinden yardu0131m almalu0131du0131rlar. Entegrasyonu yazu0131lu0131m firmalaru0131 sau011flamaktadu0131r. Pazaryeri entegrasyonu ile sektöründe lider olan farklu0131 pazaryerleri üzerinden ürünlerini kullanu0131cu0131larla buluu015fturabilen firmalar satu0131u015flaru0131nu0131 artu0131rmanu0131n yanu0131 su0131ra farklu0131 avantajlara da sahip olurlar. Bu avantajlardan en önemlisi ise "kendi müu015fteri kitlenizi oluu015fturmak"tu0131r. Peki bu nasu0131l mümkün olur? Firmalar günde milyonlarca satu0131u015fu0131n gerçekleu015ftiu011fi GittiGidiyor gibi pazaryerlerinde ürünlerini satarken aynu0131 zamanda kullanu0131cu0131laru0131n dikkatini de çekmektedirler. Kullanu0131cu0131lar mau011fazanu0131zdan birden fazla kez alu0131u015fveriu015f yaptu0131klaru0131nda ve sanal mau011fazadan memnuniyetle ayru0131ldu0131klaru0131nda markanu0131za karu015fu0131 güven duymaya bau015flayacaklardu0131r. Böylece memnun kalan müu015fteriler kendi e ticaret siteniz üzerinden de alu0131u015fveriu015f yapmaya bau015flayarak özel hedef kitlenize girmiu015f olacaklardu0131r. Milyonlarca kiu015finin alu0131u015fveriu015f yaptu0131u011fu0131 bir e-ticaret platformunda etkileu015fim sau011flamamanu0131z neredeyse mümkün deu011fildir.

rn

u0130lgili Yazu0131: Pazaryeri Entegrasyonu Nedir, E-ticarette Sau011fladu0131u011fu0131 Faydalar Nelerdir?

rn

Size Özel Panel u0130le Pazaryerlerini Tek Yerden Yönetin

rn

Yazu0131lu0131m firmalaru0131nu0131n size özel hazu0131rlayacau011fu0131 panel üzerinden tüm yönetim iu015flemlerini gerçekleu015ftirebileceu011finizden bahsetmiu015ftik. Peki bunlar nelerdir? Kullanu0131u015flu0131 ve basit panel üzerinden tüm entegrasyon sau011fladu0131u011fu0131nu0131z pazaryerlerini yönetebilirsiniz. Örneu011fin ürününüzün stoklaru0131nda güncelleme yapu0131yorsunuz ya da fiyat deu011fiu015fikliu011fi yapacaksu0131nu0131z. Sadece kendi e-ticaret siteniz üzerinde yaptu0131u011fu0131nu0131z deu011fiu015fiklik entegrasyon sayesinde tüm pazaryerlerinde uygulanu0131r. Güncellemeler, indirimler ve stoklaru0131n hepsi aynu0131 anda tüm pazaryerlerine otomatize edilir.  Tek tek el ile(manuel) pazaryerlerine yeni ve mevcut ürünlerinizi girmenize gerek kalmaz. Sadece kendi eticaret siteniz üzerinden girdiu011finiz ürünlerin hepsi pazaryerlerine aktaru0131lu0131r ve satu0131u015fa sunulur. Böylece iu015f yükünden kurtularak büyük bir zaman tasarrufu sau011flarsu0131nu0131z.  Pazaryeri entegrasyon modülü ile müu015fterilerinizle hu0131zlu0131ca iletiu015fime geçerek sorunlaru0131nu0131 ve sorularu0131nu0131 yanu0131tlayabilirsiniz. Hu0131zlu0131 destek alan müu015fteriler sitenizden memnuniyetle ayru0131lacak ve böylece müu015fteri memnuniyeti sau011flanmu0131u015f olacaktu0131r. Biliyorsunuz ki müu015fterilerin faturalaru0131nu0131 düzenlemek ayru0131 bir zaman gerektirmektedir. Bunun için yazu0131lu0131m firmanu0131zla görüu015ferek edinebileceu011finiz e-fatura ve e-aru015fiv modülleri ile tüm faturalama ve aru015fivleme iu015flemlerinizi otomatik hale getirebilirsiniz. Yani, müu015fterilerinizin faturalaru0131 ile tek tek uu011frau015fmanu0131za gerek kalmaz. Aku0131llu0131 eticaret yazu0131lu0131mlaru0131 sayesinde sistem, müu015fteriniz sipariu015fini tamamladu0131ktan sonra otomatik olarak faturasu0131nu0131 hazu0131rlayarak e-mail yoluyla faturayu0131 gönderir. Ayru0131ca e-aru015fivde faturalaru0131nu0131z uzun yu0131llar saklanu0131r ve dilediu011finiz zaman dilediu011finiz faturaya kolayca eriu015febilirsiniz. E-aru015fiv sayesinde faturalaru0131n kaybu0131, yu0131rtu0131lmasu0131 ve ekstra kau011fu0131t masrafu0131 gibi sorumluluklardan kurtulmuu015f olursunuz.

rn

gittigidiyor-eticaret-entegrasyonu

rn

GittiGidiyor E-Ticaret Entegrasyonunun Avantajlaru0131

rn

  rn
 • GittiGidiyor'un 117 bin satu0131cu0131su0131 ve 33 milyon kayu0131tlu0131 kullanu0131cu0131su0131na ulau015farak satu0131u015flaru0131nu0131zu0131 artu0131rma imkanu0131 yakalarsu0131nu0131z.
 • rn
 • Marka bilinirliu011finizi büyük ölçüde artu0131rmu0131u015f olursunuz.
 • rn
 • GittiGidiyor üzerinden kazandu0131u011fu0131nu0131z hedef kitleyi kendi web sitenize yönlendirebilirsiniz.
 • rn
 • GittiGidiyor'un mevcut reklam ve kampanyalar au011fu0131ndan ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.
 • rn
 • Özellikle sektöre yeni giren e-ticaret siteleri için vazgeçilmez bir platformdur. Çünkü geniu015f kullanu0131cu0131 kitlesine sahip bu platformda kullanu0131cu0131laru0131n markalaru0131nu0131 duyurmak için yalnu0131zca panele ürünlerini aktarmalaru0131 yeterlidir.
 • rn
 • Aracu0131 olmadan tek bir panel kullanarak ürünleriniz aktaru0131lu0131r.
 • rn
 • Eticaret firmanu0131zu0131n sizin için özel olarak hazu0131rladu0131u011fu0131 panel üzerinden ürün girme, sipariu015f takibi, güncelleme ve faturalandu0131rma gibi tüm iu015flemleri saniyeler içerisinde gerçekleu015ftirebilirsiniz.
 • rn
 • GittiGidiyor e-ticaret entegrasyonu sayesinde kendi web sitenizde yaptu0131u011fu0131nu0131z güncellemeler ve yenilikler eu015fzamanlu0131 olarak GittiGidiyor mau011fazanu0131zda da yenilenir.
 • rn
 • Zamandan tasarruf ederek ekstra iu015f yüküne ve iu015fçiye ihtiyaç duymazsu0131nu0131z.
 • rn
 • Rakiplerinizin de olduu011fu bu platformdan onlaru0131n satu0131u015flaru0131nu0131, kampanyalaru0131nu0131 ve ürünlerini inceleyerek, firmanu0131z için stratejilerinizi geliu015ftirebilirsiniz.
 • rn
 • Panel üzerinden kolayca stok kontrolü yapabilirsiniz. Böylece ürünlerinizin ne kadar talep gördüu011fünü anlayarak çeu015fitli kampanyalar ve indirimler düzenleyebilirsiniz.
 • rn
 • El ile (manuel) yapmanu0131z gereken tüm iu015flemlerden kurtulmuu015f olursunuz.
 • rn
 • Size özel hazu0131rlanan pratik, ve kolay kullanu0131m sunan panel üzerinden tüm süreci kolayca yönetebilirsiniz.
 • rn
 • Sistem otomatik olarak iu015flemleri gerçekleu015ftirdiu011fi için hatalu0131 satu0131u015flaru0131n önüne geçilmiu015f olur.
 • rn
 • Faturalandu0131rma iu015flemi otomatize edildiu011fi için ekstra kau011fu0131t masrafu0131ndan tasarruf etmiu015f olursunuz. Ayru0131ca faturalaru0131nu0131zu0131 saklama derdi, kaybolma endiu015fesi yau015famanu0131za gerek kalmaz. Ürün satu0131ldu0131u011fu0131 anda otomatik olarak fatura hazu0131rlanarak elektronik ortamdan alu0131cu0131ya gönderilir.
 • rn
 • GittiGidiyorda yaptu0131u011fu0131nu0131z satu0131u015flar kendi eticaret sitenize otomatik olarak düu015fer.
 • rn
 • Kullanu0131cu0131 deneyimini en iyi seviyeye çu0131kartmak için hazu0131rlanan panele müu015fterilerinizin mesajlaru0131 otomatik olarak düu015fer. Böylece onlarla hu0131zlu0131ca iletiu015fime geçerek sorularu0131nu0131 yanu0131tlayabilirsiniz.
 • rn
 • Eticaret firmanu0131z sizin yerinize GittiGidiyor ile anlau015fma yapmu0131u015f olduu011fu için ekstra uzun evrak iu015flemleriyle uu011frau015fmanu0131za gerek kalmaz.
 • rn

rn

u0130lgili Yazu0131: Güncel Pazaryeri Komisyon Oranlaru0131 Nelerdir (2021)  pazaryeri-entegrasyonu-modulu

rn

Satu0131u015flaru0131nu0131zu0131 Artu0131rmak u0130çin Dou011fru Altyapu0131 Hizmetini Aldu0131u011fu0131nu0131zdan Emin Olun

rn

E-ticaret sektörüne yeni adu0131m atarken markanu0131zu0131 bu güçlü pazaryerlerinde duyurmak ve ürünlerinizi satmak sizin için GittiGidiyor e-ticaret entegrasyonu modülünden mutlaka faydalanmalu0131su0131nu0131z. u0130nternetten satu0131u015f sitenizin bau015faru0131lu0131 olmasu0131 için; kaliteli ve güvenilir bir altyapu0131da kurulmuu015f olmasu0131, web sitenizin kolay kullanu0131labilir ve karmau015fu0131klu0131ktan uzak bir tasaru0131ma sahip olmasu0131, sepete ulau015fu0131mu0131n zorluu011fu, site yavau015flu0131u011fu0131 gibi etkenler kullanu0131cu0131laru0131 sitenizden uzaklau015ftu0131ru0131yor ve satu0131u015flaru0131nu0131zu0131 düu015fürüyor olabilir. Tüm altyapu0131sal iu015flemleriniz ve SEO uyumlu bir siteye sahip olmanu0131z için EticaretYap ailesi olarak yanu0131nu0131zdayu0131z. Siz deu011ferli iu015f ortaklaru0131mu0131z için özel teknolojilerle geliu015ftirdiu011fimiz pazaryeri entegrasyon modülü, kargo entegrasyon modülü, e-Aru015fiv, e-Fatura modülleriyle firmanu0131z ku0131sa zamanda hedeflerini gerçekleu015ftirebilecektir. Su0131fu0131rdan bir e-ticaret sitesi kurmak istiyorsanu0131z ya da internetten satu0131u015f için hangi araçlara ve modüllere ihtiyaç duyduu011funuzu öu011frenmek istiyorsanu0131z aku0131llu0131 eticaret paketlerimizi inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletiu015fime geçebilirsiniz.

rn

GittiGidiyor Pazaryeri Entegrasyonu Fiyatlaru0131

rn

Günümüzde e-ticaret sektörüne hizmet veren birçok yazu0131lu0131m firmasu0131 bulunmaktadu0131r. Sizin için en dou011fru hizmeti verecek olan yazu0131lu0131m firmasu0131nu0131 arau015ftu0131rarak en kaliteli hizmeti almalu0131su0131nu0131z. EticaretYap firmasu0131 olarak sektörün en iyi eticaret modüllerini geliu015ftirmenin yanu0131nda en uygun fiyatlu0131 eticaret yazu0131lu0131mlaru0131nu0131 sizlere sunmaktayu0131z.