Eticaret Stok Yönetim Sistemi ile İlgili Tüm Detaylar

Stok Yönetim Sistemi

Stok yönetim sistemi ya da envanter yönetimi, kavramları; işletmenin herhangi bir zamanda ne denli stoka sahip olması gerektiğini ifade eder. Verimli stok yönetimi ile müşteri memnuniyeti ve kar-analiz arasında denge oluşturur. Stok Yönetimi kavramı, müşterilerin ilgili siteden yapmış oldukları alışveriş, talep, istek, görüş ve öneri gibi unsurlar nedeniyle etkilenebilmektedir.

Stok Yönetimi Sisteminden Beklentiler

Stok yönetimi, bir firmanın sahip olduğu ürünlerin çeşitliliğini, hacmini, fiyatını vb. denetleme eylemidir. Bir işletmenin stokunda yer alan her ürün envanterin bir parçasıdır ve tedarik zincirine girdiğinde yönetilebilmesi mümkündür. Ürünün satış durumu bilgisi ilgili web sitesinde yer alır. Optimal seviyeyi korumak stok yönetimine aittir.

Stok yönetimi kavramı, stokları verimli olarak yönetmeye yarar. İşlevini eksiksiz olarak yerine getiren stok yönetimi, işletmeyi stok ile ilgili her konuda uyarmalıdır. Örnek vermek gerek ise stokta azalan ürünler, müşterilerin yoğun talep ettiği ürünler listesi gibi.

Stok yönetiminden beklenen temel özellikler şu şekildedir;

  • Stok seviyelerini takip edebilmelidir.
  • Stok maliyetlerini belirleyebilmelidir.
  • Nakliye, depolama ve taşıma ile ilgili maliyetleri belirleyebilmelidir.
  • Depolama yerlerini belirleyebilmelidir.
  • Geçmiş satış verilerini analiz edebilmelidir.
  • Gelecekteki talebi tahmin edebilmelidir.
  • Stokun ne zaman yenileneceğini ve ne kadar stok gerekli olduğunu belirleyebilmelidir.

Stok Yönetimi Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Stok yönetimi sisteminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bunlar;

Stok Maliyetleri: Stokta yer almayan ürünlerin revize edilmesi ya da değiştirilmesi gibi ek maliyetler anlamına gelir. Hızlı teslimat için tedarikçi değişimi, acil durum gönderimlerinde ilave maliyet ve daha az kârlı stok ürün ve hizmet entegrasyonlarını kontrol altında tutar. Bunlar ürünün müşteriye ulaşmasına kadar tüm maliyetleri kapsamalıdır.

Stok alma zamanı: Verimli stok yönetimlerinde, sisteme giriş yapılan yeni bir stok unsuru, bir önceki eksilen stok envanterini kapsar. Bu da fazladan depolama alanı gereksinimi yok eder. Uygun bir stok yönetimi ile stokların ne zaman alınması gerektiği belirlenir. Sisteme girilecek olan yeni stokların fazladan depolama alana ihtiyaç duyması fazladan maliyet anlamına gelir. Yeni stokun geç gelmesi ve talep olması durumunda satılamayan ürün gelir kaybına neden olur. Bu yüzden stokların zamanında gelmesi önemlidir.

Stok analiz ve limiti: Stok yönetimi analizi hangi ürünün sistemde var olmasını ifade eder. Bu sebeple stok limiti iyi bilinmelidir. Bu nedenle stok limiti belirlenmesi işletmeler için önemlidir.