Ürün Kategorisinin Belirlenmesi

Ürün Kategorisinin Belirlenmesi Nasıl Olmalıdır?

Dijital pazarlamada ürün kategorisini belirlemek; Yaz aylarında deniz kıyafetlerine, sonbaharda okul alet ve ekipmanlarına ve kışın botlara odaklanmak gibi doğru zamanda müşteriye doğru ürünleri sunmaktır. Bu nedenle, hangi ürünün hangi dönemde hedeflenmesi gerektiğini doğru bir şekilde analiz etmek gerekir. Elektronik ticaretin tüm alanlarında olduğu gibi, ürün kategorisini belirlemek için iyi bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler satış hedeflerine gelecekle ilgili bir vizyon ekliyor. Bu şekilde, hangi kategorilerin popüler olduğunu ve yakın veya uzak gelecekte hangi ürünlerin öne çıkarılması gerektiğini belirlemek mümkündür. Bu nedenle, iyi kategori yönetimi iyi bir mevsimsellik veya mevsimsellik bilgisi ile başlar.

E-ticarette Ürün Kategorisi Nasıl Belirlenir?

Dijital pazarlama ve e-ticaret için satış stratejilerinin bir parçası olarak ürün kategorilerini belirlemeye yönelik bütüncül bir yaklaşımla birçok faktörün ele alınması gerekmektedir. Hangi ürünü hangi ay vurgulamalısınız? Hangi dönemde hangi ürün veya ürün kategorisinden ciro elde edilebilir? Bu ve benzeri soruların cevapları için, son yıllarda mevsimsel dağılım incelenerek başlanabilir. İlk olarak, mevcut tüm ürünler listelenmelidir. Bu, ürünlerin nasıl sınıflandırılması gerektiği hakkında bir fikir verecektir. Mevcut ürünlerin listesi, envanteri kontrol etme ve ürünleri yönetme çabalarının detaylandırılması için de önemlidir. İkinci aşamada ürünler, özelliklerine ve detaylarına göre düzenlenmelidir. Ürünleri bu aşamada sınıflandırmak; Model, renk, işlevsellik, mevsim - mevsimsellik, marka, işlev, cinsiyet ve yaş gibi kategorilere ayrılmalıdır. *Elektronik ticarette ürün kategorisinin belirlenmesi sürecinde aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır; *Cironun% 80'ini sağlayacak Ürünler ürünleri aylık olarak oluşturulmalıdır. Bu prosedürlerin erken uygulanması, dönem öncesi çalışmayı kolaylaştıracaktır. *Hangi tedarikçilerle hangi ayda ve hangi ürünün öne çıkacağına dair bir plan çerçevesinde yürütülmelidir.

 

*Alışveriş Müşterilerin satın alma davranışları, ürün fiyatlandırması için müşteri veritabanı kullanılarak yönetilmelidir.Fiyatlandırma, tedarikçilerin tahminleriyle sınırlıysa, piyasa koşullarıyla bağlantısı kesilen bir fiyatlandırma stratejisi takip edilecektir. Dijital Pazarlama Ve Satış Stratejilerinde Ürün Kategorisinin Belirlenmesinin Önemi Dijital pazarlama ve satış stratejilerinde bir ürün kategorisi tanımlamak, e-ticaret girişiminin amaçlarına hizmet eden bir uygulamadır. Planlama, bu uygulamanın uygulanması için çok önemlidir. Planlamayı revizyonlarla canlı tutmak, planlama kadar önemlidir. Ürün kategorileri ve ürünlerin nasıl sınıflandırıldığı, ürün kategorilerini yönetme sorumluluğundadır. Ürünleri doğru zamanda doğru şekilde kategorize etmek, siteyi ziyaret eden müşterilerin ürünlere daha kolay erişmelerine yardımcı olurken, ilgilendikleri ürünleri keşfetmeye ve vurgulamaya yardımcı olur.