E-İhracatta Temel Bilgiler Giriş

E-ihracat uluslararası pazarlara açılabilmenin online yöntemidir denilerek e-ihracatta temel bilgiler giriş yapılabilir. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki müşterilere ulaşmak için büyük bir potansiyel destek olarak görülen e-ihracat; hedef pazarın belirlenmesinden lojistik altyapının kurulmasına, web sitesi dizaynından lokal vergilendirme mevzuatlarına, lokalizasyondan ödeme yöntemlerine varana kadar çok sayıda unsurun bir araya geldiği ayrıntılı bir süreçtir. Gerçekleştirilmek istenen ana hedef, yurt dışı pazarlarda ürün satabilmektir. Yeni uluslararası pazarlar için de önemli bir adım olarak görülen e-ihracat, girişimin büyüklüğü nispetindegirişimcilerin önüne fırsatlar sunmaktadır.

E-İhracat Nedir?

  İhracat, yurt dışındaki herhangi bir pazara mal veya hizmet gönderme işlemlerinin tümüdür. E-ihracat nedir denildiğinde ise farklı ülkelerdeki hedef kitleye online satış yapma işlemlerini içeren süreçlerdir cevabı verilir. Sınır ötesi e-ticaret olarak da adlandırılan e-ihracat, geleneksel ihracata göre pek çok avantajı bir arada sunmaktadır.

Farklı ülkelerde bulunan pazarlarda fiziksel herhangi bir varlığa gerek olmadan potansiyel müşterilere ulaşma olanağı sunan e-ihracat, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Son yıllarda birçok firma, birçok koldan e-ihracat yolları aramaktadır. Giderek artan bir ivme ile büyüme trendi yakalayan e-ihracat, geleceğin ihracat hedeflerinde önemli bir yer teşkil etme potansiyeli göstermektedir.

E-İhracatın Avantajları Nelerdir?

E-ihracatın avantajları nelerdir denilecek olursa pek çok avantaj sıralanabilir. Bu avantajları tam olarak kullanabilmek için kısa ve uzun vadeli yatırımlar yapmak gerekmektedir. Söz konusu avantajları şu maddeler halinde sıralayabiliriz:

  • Geleneksel ihracata göre zaman, emek ve para daha az harcanmaktadır.
  • E-ihracat, ürün ve hizmetleri hedeflenen lokasyona göre özelleştirmeyi sağlar.
  • Lokalizasyon (yerelleştirme) sayesinde e-ihracat firmasının web sitesi farklı ülkelere yönelik bir şekilde yerelleştirilebilir.
  • Yerel paydaşlarla anlaşmalar ve iş birliği yapmak, şirketin hedeflerini büyütmesine katkı sağlar.
  • Devlet teşvikleri ve destekleri yüksek orandadır.

E-İhracatta Kullanılan Bazı Terimler

E-ihracat alanına giren firmalar yeni terimlerle karşılaşmakta ve bu terimler e-ihracatın anahtarı olan ve e-ihracatta başarıya götüren terimler olmaktadır. E-ihracatta kullanılan bazı terimler şunlardır:

  • B2C (Business to Consumer-İşletmeden Müşteriye): İşletmeden müşteriye e-ticaret modelidir.
  • TR Dolaşım Belgesi: Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması belgesidir. Dolaşımı serbest olarak yapılan mallarda gümrük muafiyeti maksadıyla düzenlenmektedir.
  • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu): Ürünlerin tanımını ve farklılaştırılmasını yapmak üzere kullanılmakta olan kodlardır.