Hedef Pazar Analizi ve Seçimi ile Satışları Artırma

Elektronik ticaret dünyasında, her geçen zaman yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri ve yaşanan değişimleri yakından takip eden global girişimcilere de yeni fırsatlar doğmaktadır. Bu fırsatlar, bilhassa e-ticaretin yurt içi pazarlarla sınırlı kalmasını istemeyen girişimciler için yeni pazarlara açılma olanağı vermektedir. Böylelikle ürünlerini yurt dışı pazarlara sunabilmektedirler. Bu durumda, yurt dışında hangi pazarın seçilmesi gerektiği mevzusu gündeme gelmektedir. Sınırların ötesine geçen ve gün geçtikçe hızlı bir şekilde büyüyen e-ticarette; hedef pazar analizi ve seçimi konusu, yurt içi pazarlara göre farklılık göstermekte ve daha fazla araştırma istemektedir.

Neden E-İhracat?

E-ticaret hacimlerinin her geçen gün büyümesi ve sınırlarını aşması e-ticaret ile uğraşan kişilerin gözünü e-ihracat alanına dikmesine sebep olmuştur. Tam da bu konu neden e-ihracat sorusunun cevabıdır. E-ticaretin sınırları aşması otomatikman e-ihracatı ve ilişkili konuları gündeme getirmektedir.

E-ihracat vasıtasıyla satın alınan ürünlerin sayısı çoğaldıkça firmalar da yurt dışındaki yeni pazarlarda satış fırsatları arayışına girmiştir. Çünkü tüketiciler artık yurt içindeki ürünlerle iktifa etmemektedir. Yurt dışından çok daha kaliteli ve farklı ürünleri çok uygun fiyatla alma olanağı bulan tüketiciler, sınır ötesi e-ticaret yapmakta olan girişimlere yönelmektedir. Bu durum, firmaları e-ihracata zorlayıcı en önemli faktörler arasında yer bulmaktadır.

Dünyada artan e-ticaret hacmi, girişimcileri yeni pazarlar arayışına sokmakta ve girişimciler her pazara yönelik fırsatları kollamaktadır. E-ihracat potansiyelinin farkında olan e-ticaret girişimleri, dünya çapında yaygın hale gelen sınır ötesi alışveriş yaklaşımlarını gittikçe daha fazla benimsemektedir. Bu da her yıl oluşan e-ihracat rakamlarını ve gelecek vaat eden girişimci sayısını arttırmaktadır.

E-İhracatta Hedef Pazar Analizi

E-ihracata karar veren firmaların ilk yaptıkları şey hedef pazarın kapsamlı bir şekilde analiz edilmesidir.E-ihracatta hedef pazar analizi yapılırken şu konular ele alınmalıdır:

  • E-ihracat için sektöre veya hizmet alanına en uygun olan ülke ya da hedef pazar araştırılmalıdır.
  • Hedef pazarın e-ticaret organizasyonunda faaliyet gösteren diğer rakipler ve satış imkanları derinlemesine analiz edilmelidir.
  • Hedef pazarda yer alan müşterilerin satın alma güçleri, e-ticaret davranışları ve ilgili sektördeki rekabet tüm yönleriyle ele alınmalıdır.

İlgili İçerik: Sektör Analizi Yapmanın E-Ticaret Firmaları İçin Önemi