Mevcut Durum Analizi ve Eksikliklerin Belirlenmesi

Elektronik ticaret organizasyonundadeğişen, gelişen ve yaygın hale gelen uygulamalar ve trendler, e-ihracata da yön vermektedir.Tüketiciler artık sınır ötesi e-ticarete daha çok yönelmektedir. Müşteri potansiyelini arttırmak isteyen şirketler için en büyük e-ticaret alternatifi olarak görülen e-ihracat, her ölçekteki şirket için pazar çeşitliliği oluşturmaktadır. Yalnızca şirketlereyönelik değil, aynı zamanda bireysel girişim gerçekleştirenlere de yurt dışı pazarlara erişim ve müşteri kitlesi bulma olanağı veren e-ihracata girişebilmekya da başarılı olabilmek için mevcut durum analizi eksikliklerin belirlenmesi gerekmektedir.

İlgili içerik: E-Ticaret Firmaları İçin Durum Analizi Yapmanın Önemi Nedir?

Mevcut Durum Analizi

E-ihracat yapma isteğinde olan kurumsal ve bireysel girişimlerin dikkat etmesi gereken mühim hususlar bulunmaktadır. Bu girişimler, mevcut durum analizi ile başlamaktadır. E-ihracatın sadece lojistik ya da ürün kargolama süreci olduğunu düşünenler, girişimleri sonucunda hayal kırıklığınauğrayabilmektedir. Bu nedenle e-ihracatın çok geniş bir yelpazede ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Hedef pazarı, zamanı ve müşteriyi kaybetmemek uğruna e-ihracatın kurallarına harfiyen uyulmak zorundadır. Bu yüzden mevcut durumun ortaya konması adına detaylı bir fizibilite hazırlanması çok büyük önem arz etmektedir.

Mevcut durum analizi, bir manada e-ihracata hazırlık etabıdır. Bu konuya ilişkin şu değerlendirmeler yapılmalıdır:

 • Firmanın içinde bulunduğu finansal durumun e-ihracata uygunluğu kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.
 • E-ihracat departmanı oluşturulmalı; bu departmandaki iş gücü e-ihracat uzmanlarından meydana gelmelidir.
 • E-ticaret ekibinin e-ihracat konusundaki tecrübesi, yetkinliğiayrıntılı bir şekilde değerlendirilmelidir.
 • Ürünlerin yurt dışındaki hedef pazara ne ölçüde hitap ettiği hususunda detaylı çalışma yapılmalıdır.
 • E-ihracata en uygun ürün veya ürünler tespit edilmeli; bu yönde fizibilite çalışması gerçekleştirilmelidir.
 • E-ihracat ortamında “neyin, kime, nasıl, ne kadar ve ne zaman satılacağı” sorularının cevapları mutlaka verilmelidir.
 • Firmanın iç pazardaki başarılı yönleri dış pazardaki hedeflerle entegre edilmelidir.
 • Mevcut durumun satış sonrası süreçler açısından yeterliliği analiz edilmelidir.
 • Kısa ve uzun vadeli hedeflere bakılarak şirketin e-ihracat hedef pazarındaki rekabet gücü ve büyüme potansiyeli incelenmelidir.
 • İlgili görülen departmanların yapılandırılmasında görev ve sorumluluklar, e-ihracat amacına yönelik bir şekilde planlanmalıdır.
 • E-ihracat personelinin yabancı dil bilgileri yeterli olmalı; değilse eğitimler vasıtasıyla veya başka yollarla geliştirilmelidir.
 • Satış yapılacak hedef pazarı tanıyabilmek maksadıyla gereken çalışmalarya daseyahatler yapılmalıdır.