E-ticarette Satın Alma Süreçleri | EticaretYap

Satın Alma Süreçleri

Satın alma süreci e-ticaretin bel kemiğidir. E-ticaret sitesi açmak, geleneksel satış yapan işletmeler dâhil tüm işletmeler için zorunluluk haline gelmiştir. Firmaların geleceği için e-ticaret siteleri işletmenin devam niteliğindedir. Satın alma süreci aynı zamanda tedarik yönetimi ile doğrudan bir ilişki içerisindedir. Firmaların belirlediği hedefler doğrultusunda satın alma süreçleri tedarikçi yönetimi stratejisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Satın alma işlemi, ilgili e-ticaret sitesinin büyümesinde doğrudan pay sahibidir. E-ticaret sitelerinde bulunan satın alam sisteminin doğru şekilde entegrasyon çalışma yapılması, işletmenin verimliliğine etki etmektedir. Bu nedenle satın alma işlemi tedarikçi yönetiminde önemli bir yere sahiptir. 

Tedarikçi Yönetimi ve Satın Alma

Tedarik süreci, ürünün ya da hizmetin satışa hazır hale gelme sürecini kapsamaktadır. Tedarikçi yönetimi, işletmelerin tüm tedarikçilerini kaydeden bir sistemdir. Tedarikçileri belirli konum ve kalite seviyelerine göre sıralama yapabilme olanağı tanıyan tedarikçi yönetimine katkı sağlayan unsurlardan biri satın almadır. Doğru strateji üzerine kurulu bir tedarikçi yönetimi, satın alma süreci ile paralel orantıdadır.

Tedarikçi yönetiminde, ilişkilerin devamlılığı esastır. Tarafların herkesin çıkarı doğrultusunda işbirliği yapılması gerekir.  Yani taraflar birbirinden bağımsız olmalıdır. Ortak girişim ve stratejik işbirlikleri tümleşik tedavi yönetimini benimsemeleri gerekir.

Satın Alma herhangi bir işletme tarafından herhangi bir ürün ya da hizmet tedarikçisinden satın almak kaydı ile elde edilen malzeme, ekipman, parça, donanım, hizmet vs. öğelerini kapsamaktadır.

Tedarikçi yönetiminin satın alma süreçleri şu adımlar üzerine gerçekleşir;

  • Ürün stoklarını denetleyerek, envanter maliyet ve zararlarını en aza indirmek,
  • Ürün kalitesindeki sürekliliği korumak ve kalite maliyet dengesini oluşturmak,
  • Her anlamda kurumsal tedarikçileri bulmak ve ilişkilerini korumak,
  • Tedarik edilen hizmet, ürün ya da envanterleri standartlaştırmak,
  • Ürünlerin kalite kontrollerini sağlamak,
  • İhtiyaç duyulan hizmet ya da ürünün en düşük maliyet ile elde etmek,
  • Tedarikçiler ile güven ortamını oluşturarak, bu ilişkiler doğrultusunda işletmenin rekabet gücünü ve pazarlık payını yükseltmek,
  • Ürün, hizmet, envanter, ekipman, malzeme, servis donanım vb. veri akışı süreçlerine tertip ve devamlılık sağlamak,
  • Farklı bölümler (departman) arasında düzenli olarak satın alma süreçlerine yönelik toplantılar gerçekleştirerek verimliliği arttırmak.