Tedarikçi Yönetimi | Tedarik Yönetiminin Önemi

Tedarikçi yöntemi, e-ticaret sitelerindeki işlevsel süreci hızlandırıp, kolaylaştıracağı gibi aynı zamanda olumsuz olarak da bazı yansımaları bulunabilir. E-ticaret siteler arasındaki rekabet anlayışının gelişmesi tedarikçi yöntemi bazında firmaların algılarının önemi son derece önemlidir. E-ticaret sitelerinden alışveriş yapan ziyaretçiler aradığı ürün ya da hizmeti seçmek konusunda çok fazla alternatife sahiptir. Bu yüzden tedarik yönteminde, ürünlerin ne kadar sağlıklı ve hızlı edilirse işletmeye olan güveni de arttırmak anlamına gelmektedir. Bu da tedarikçinin önemi, doğrudan müşteriye etki eden bir unsur halini almaktadır.

Tedarikçi Yönetimi Kavramı

Tedarikçi Yönetimi Kavramı, Tedarikçi adı verilen bu tüzel kişiler bağımsız olarak bir başka işletme ya da kendi mal ve hizmetlerini satan işletmeler anlamını taşıyan sürece tabiidir. E-ticaret sitelerine satılacak olan ürünler tedarikçi firmalar adı verilen bu tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.  E-ticaret tedarikçileri yaygın olarak ülkemizde XML, XLS, API ya da web servisler ile ürün ya da hizmet dağıtıcı işletmeler olarak adlandırılmaktadır. E-ticaret sitelerinin almış olduğu riskleri en aza indirir.

E-Ticarette Tedarikçi Yönetimi Önemi

E-ticarette tedarikçi yönetimi adı altında birçok farklı kalitede ürün ya da hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu yüzden tedarikçilerin e-ticaret sitelerinin geleceği açısından önemli bir işlevi bulunur. Bir e-ticaret web sitesi her ürüne ya da her hizmete sahip olması olanaksızdır. Bu aşamada devreye tedarikçi unsuru girmektedir. Böylece e-ticaret siteleri müşterilerine daimi olarak ürün ya da hizmet sağlayabilmektedir. Bu her iki taraf için de karlı bir iş anlaşmasıdır.

Kurumsal firmalar, tedarikçi yönetimini geliştirmeleri açısından önemli adımlar atmaktadır. Tedarikçi yönetiminin yapılmaması, işletmelerin kalite ve müşteri kaybına uğramasına sebep olurken, bu aynı zamanda rekabetçi piyasada ayakta duramamaları anlamına gelir. Bu sebeple her hangi sektör olursa olsun, tedarikçi yönetimine yeteri kadar önem veren işletmeler; kaliteli ve sürdürülebilir bir iş ortaklığını devam ettirebilmesi anlamı taşır.

Tedarikçiler, her ne kadar verimli ve üretken bir süreç olarak tanımlansa da bazı risk faktörlerini de içerisinde bulundurur. Bunları en aza indirmek adına, firmalar tedarikçilerinin kurumsal tedarikçi stratejik politikalarına dâhil ederek hizmet kalitesini arttırmaya yönelik hamleler yaparlar. Böylece tedarikçilerin hizmet kalitesi değerlendirilerek firmalar ayaklarını zemine daha sağlam basar.